Disse alminnelige vilkår og betingelser (heretter omtalt som «Vilkår» eller «Vilkårene» gjelder for din bruk av våre digitale tjenester/plattformer og nettverket @fotball fra NTF (heretter omtalt som «Tjenestene. Bruk av Brukerdata skal være i samsvar med gjeldende personvernregler. I det tilfelle at vi med rimelighet fastslår at du ikke tilfredsstiller disse krav, forbeholder vi oss retten til å nekte å levere Tjenestene til deg. Dette berører ikke eventuelle rettigheter tredjeparter måtte ha i henhold til loven eller basert på andre rettsgrunnlag. Du kan si opp din «Gratis Prøveperiode» (hvor ingen betaling er foretatt og du er i stand til å få tilgang til abonnementsproduktene) når som helst før utgangen av den aktuelle Gratis Prøveperiode, og ditt kredittkort/betalingskort vil ikke bli belastet. Med mindre annet er oppgitt ved kjøpet eller bestillingen, utgjør disse Vilkårene en del av den aktuelle avtalen om kjøp eller bestilling. Tjenestene og nettstedene tilbys i en hvilken som helst eksisterende stat. 17.1, har personer som ikke er parter i denne avtalen ingen rett til å håndheve noen av dens bestemmelser. Dette innebærer at du under visse forhold har rett til å angre kjøpet innen 14 dager fra datoen du mottok varen eller mottok kvittering for din bestilling av en tjeneste. NTF er databehandler for de personopplysninger du oppgir ved bruk av Medieplattformen. I særdeleshet vil billed- og lydkvaliteten på Tjenestene kunne variere, enten dette skyldes overbelastning på Internett eller telefonlinjene eller andre forhold.

Helene rask naken trans escort

Alle produsenterVic Firth Sortering: StandardBestselgereNavn A til ÅNavn Å til APris laveste førstPris høyeste førstDato. Alle kontoinnehavere og innehavere av kredittkort/betalingskort vil gjennomgå gyldighetskontroll og forbehold om godkjenning fra kortutsteder. Ethvert varsel gitt av oss kan avgis ved postsending eller e-post til den nyeste post- eller e-postadresse vi har notert oss for deg. Du er ansvarlig for at din bruk ikke forårsaker skade eller annen ulempe for NTF eller tredjeparter (for eksempel ved masseanrop eller datavirus) eller bryter med lov eller vedtak. Vi forbeholder oss retten til å nekte betaling med kredittkort/betalingskort etter vårt eget rimelige skjønn. Enhver handling, unnlatelse eller feilaktig fremstilling utført av deg i forbindelse med din bruk av Tjenestene.1.2. En oppdatert versjon av disse Vilkårene er alltid tilgjengelig på NTF sin nettside. Det finnes et standardskjema for angrerett. Tjenestene vil kunne utsettes for avbrudd, forsinkelser og sikkerhetsbrudd, og vil ikke kunne garanteres å være feilfrie. Oppsigelsen må foretas minst 10 virkedager før utgangen av den måneden eller det året (avhengig av om du betaler månedlig eller på årsbasis) som du har betalt for.

satser som til enhver tid er gjeldende for vedkommende vare eller tjeneste. Disse Vilkår skal utelukkende reguleres av og fortolkes i samsvar med lovene i Norge, og du underlegger deg ugjenkallelig de norske domstolers jurisdiksjon. VilkÅR FOR bruk.1. Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer gjennom din brukerkonto. Kommentarer og annet materiale som legges ut på Tjenestene er ikke ment å skulle utgjøre råd som man kan basere seg. Tredjepartsrettigheter.1 Punktene 13, 14, 16 og 17 i denne avtalen gir Foreningen rettigheter som vil kunne håndheves av Foreningen,.2. Det er alltid Leverandøren av produktet eller tjenesten som er ansvarlig overfor deg for at varene eller Tjenestene samsvarer med det som er avtalt. Fra tid til annen vil vi ha behov for å stenge og suspendere Tjenestene for å utføre oppgraderinger eller vedlikehold. Gjennom Medieplattformen kan du kjøpe og bestille varer og tjenester.


Sexleketøy butikk deilig knull


Tjenestene er primært beregnet på brukere over. Du forplikter deg til å holde skadesløs NTF og/eller Foreningen og american vintage nettbutikk nesoddtangen eventuelle datterselskaper av NTF og/eller Foreningen og våre og Foreningenes respektive styremedlemmer, direktører, tillitsmenn, ansatte og agenter, samt deres lisensgivere og leverandører, fra og mot ethvert krav, søksmål, rettssaker eller rettergang, samt for alle. Du kan si opp ditt abonnement på Tjenestene ved å logge deg inn og gå til siden Min konto og klikke på tasten "Si opp abonnement" eller sende en e-post til brukerservice på følgende e-postadresse. Innstillingene dine kan påvirke hvilke Tjenester du kan bruke. Vi vil prøve å holde dette på et minimum. I teksten nedenfor skal «bruker» forstås på samme måte som «interessent». For slike kjøp og bestillinger av NTF eller Forening, gjelder følgende betingelser. Foruten vår rett til å heve avtalen på grunn av dine avtalebrudd, vil vi kunne suspendere Tjenestene (eller din tilgang til dem) american vintage nettbutikk nesoddtangen hvis din bruk av dem er ulovlig, urimelig eller i strid med interessene til andre abonnenter, eller utgjør brudd på disse Vilkår, eller. Du kan angre deg muntlig eller skriftlig. Dersom du har utgifter for tilbakesending av varen du kjøpte, erstattes også disse med et beløp som svarer til et standardgebyr. NTF kan ikke garantere for at Tjenestene og nettsidene alltid fungerer uten forstyrrelser eller er fri for feil og mangler.


Amatør sex video eskorte narvik

Vi vil også kunne si opp denne avtalen dersom NTF beslutter å ikke lenger levere Tjenestene. Verken NTF eller Foreningen skal i noe tilfelle være ansvarlig overfor deg for: (i) noe direkte tap som overstiger betalingsbeløpet; eller (ii) noen forvanskning av data eller noen indirekte eller påfølgende tap av hvilken som helst art selv om de er blitt underrettet om muligheten. Definisjoner Medieplattformen : Norsk Toppfotballs IT-plattform, nærmere beskrevet i punkt. Dette berører ikke eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha som forbruker. Formålet med Medieplattformen er å gi våre brukere en god opplevelse av norsk fotball. For kjøp og bestillinger fra andre leverandører, kan andre vilkår og betingelser gjelde. E) ikke omgå, deaktivere eller på annen måte forstyrre (i) sikkerhetsrelaterte funksjoner i Tjenestene, (ii) funksjoner som hindrer eller begrenser bruk eller kopiering av innhold, eller (iii) funksjoner som begrenser bruken av Tjenestene eller materialene som er tilgjengelige gjennom Tjenestene f) ikke bruke eller sette. Tjeneste(r) : Produkt, tjeneste, program eller informasjonsstrøm som tilbys direkte eller indirekte gjennom av eller gjennom Medieplattformen. Du har ansvaret for å sikre at du har og beholder all den maskinvare og programvare som er nødvendig for å ha tilgang til, motta og se Tjenestene. Med mindre noe annet er skriftlig avtalt, skal det maksimale erstatningsansvar for hver av NTF og Foreningen overfor deg for forhold som oppstår på grunnlag av eller i tilknytning til levering av de digitale Tjenestene, være begrenset til det beløp som eventuelt er betalt. Du godtar at du vil: a) bruke Tjenestene utelukkende for ikke-kommersielle formål uten å gjøre fortjeneste på bruken og at du ikke vil tillate noen andre personer å bruke Tjenestene.

Vi menn piken 2006 lisa ann fleshlight

Meldingsinnslag OG bruk AV innhold.1. Medlem (-mer Medlemmer i NTF. Du må ikke overføre noen melding/legge opp noe innhold som er diskriminerende, krenkende, utgjør eller oppmuntrer til opptreden som vil utgjøre en forbrytelse, gir opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenker lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov, gjør inngrep i rettighetene til tredjeparter. Dette betyr for eksempel at du ikke må ta vederlag for å se Tjenestene og at du ikke kan bruke Tjenestene for å lokke andre til å kjøpe varer eller tjenester fra deg eller noen andre; b) ikke kopiere, ta opp eller lagre hele eller. Manglende overholdelse av disse retningslinjer for bruk utgjør et vesentlig brudd på våre Vilkår for bruk av digitale plattform, som er forutsetningen for din adgang til å bruke vår digitale plattform, og brudd på retningslinjene vil kunne resultere i umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking. Partner : En juridisk person som har en kommersiell avtale med NTF og/eller Foreninger i NTF og gjennom denne avtalen er tilknyttet Medieplattformen. Tjenestene leveres imidlertid «som de er». I forbindelse med arbeidet med å styrke norsk herrefotball har Medlemmene besluttet å innføre en felles Medieplattform. Ingenting i disse Vilkår skal utelukke eller begrense NTFs og/eller Foreningens erstatningsansvar for død eller personskade på grunnlag av sin uaktsomhet eller sitt bedragerske forhold. Norsk Toppfotball (NTF) er en interesseorganisasjon som består av Foreninger som spiller i Eliteserien og obos-ligaen, med foretaksnummer, og kontoradresse på Ullevaal Stadion, Sognsveien 75, Inngang F -. 3 eller 9 vil anses som et vesentlig avtalebrudd oppgir uriktige opplysninger ved registrering av din brukerkonto, eller hvis du ikke oppfyller ett eller flere av de tekniske kravene til bruk av Tjenestene. Dersom du vil angre på et kjøp eller en bestilling, ta kontakt med den part som har levert eller skal levere varen eller tjenesten. I tillegg vil vi kunne bringe denne avtalen til opphør med én kalendermåneds varsel.